MENGENAI KAMI | PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)

» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) ditubuhkan pada September 2007 berperanan untuk mempertingkat dan menyelaras jalinankerjasama UPM dengan pihak Industri dan Masyarakat dalam usaha memantapkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, pengembangan dan perkhidmatan yang menjadi teras kepada motto ‘BERILMU BERBAKTI’.

NO. PROSES UTAMA OBJEKTIF KUALITI PETUNJUK PRESTASI SASARAN 1. Jaringan Kerjasama...selanjutnya...
Kami warga Jaringan Industri dan Masyarakat, Universiti Putra Malaysia, dengan penuh tekad berikrar...selanjutnya...
KELESTARIAN HIJAU PEJABAT TNC (JINM)     KLIK PAUTAN UNTUK MAKLUMAT LENGKAP  ...selanjutnya...
5S PEJABAT TNC (JINM)     KLIK PAUTAN UNTUK MAKLUMAT LENGKAP ...selanjutnya...
B1566736364