AKAUN AMANAH JINM PTJ | OFFICE OF DEPUTY VICE CHANCELLOR (INDUSTRY AND COMMUNITY RELATIONS)
» AKAUN AMANAH JINM PTJ

AKAUN AMANAH JINM PTJ

 

Pelan Strategik UPM 2014-2020 menerusi Objektif Strategik 3 iaitu “Menjana Pendapatan untuk Menyokong Aktiviti JINM’ menggariskan supaya PTJ mewujudkan tabung amanah JINM untuk menjana pendapatan bagi menampung pembiayaan aktiviti JINM. Berdasarkan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) JINM Universiti pula menggariskan dua (2) komponen penjanaan pendapatan JINM seperti berikut; (a) Jumlah sumbangan kewangan atau nilai setara (in-kind) menerusi penganjuran program kerjasama UPM-Industri-Komuniti, dan (b) Mewujudkan tabung amanah JINM di PTJ dan menjana sekurang-kurangnya RM50,000.00 secara tahunan. Tabung Amanah JINM ini bertujuan untuk mengkreditkan pendapatan yang dijana daripada sumber luar dan penganjuran kursus jangka pendek serta khidmat kepakaran kepada Industri serta Komuniti bagi membiayai aktiviti terutama program mobiliti pelajar.

 Dapatkan dokumen berkaitan pembukaan Akaun Amanah JINM PTJ di bahagian Dokumen

BVMPRvo:17:47