AKAUN AMANAH JINM PTJ | OFFICE OF DEPUTY VICE CHANCELLOR (INDUSTRY AND COMMUNITY RELATIONS)
» AKAUN AMANAH JINM PTJ

AKAUN AMANAH JINM PTJ

Pelan Strategik UPM 2014-2020 menerusi Objektif Strategik 3 iaitu “Menjana Pendapatan untuk Menyokong Aktiviti JINM’ menggariskan supaya PTJ mewujudkan tabung amanah JINM untuk menjana pendapatan bagi menampung pembiayaan aktiviti JINM.

Petunjuk Prestasi Utama (KPI) JINM Universiti 2014 menggariskan dua (2) komponen penjanaan pendapatan JINM seperti berikut:

Jumlah sumbangan kewangan atau nilai setara (in-kind) sebanyak RM40 juta menerusi penganjuran program kerjasama UPM-Industri-Komuniti.

Mewujudkan tabung amanah JINM di PTJ dan menjana sekurang-kurangnya RM30,000.00.

Merujuk kepada 2.2(b) di atas, Tabung Amanah ini bertujuan untuk mengkreditkan pendapatan yang dijana daripada sumber luar dan penganjuran kursus jangka pendek serta khidmat kepakaran kepada Industri serta Komuniti bagi membiayai aktiviti terutama program mobiliti pelajar.

Pihak Bursar UPM menerusi Mesyuarat Jawatankuasa Permohonan Pembukaan Akaun Amanah pada 14 Mac 2014 secara prinsipnya telah bersetuju dan meluluskan cadangan Pejabat Timbalan Canselor (jaringan Industri dan Masyarakat) mengenai pembukaan Akaun Amanah JINM.

Bengkel Penilaian Pencapaian KPI Universiti Bagi Suku Pertama 2014 yang dipengerusikan oleh Naib Canselor pada 23 April 2014 telah mencadangkan dan bersetuju agar tujuan Akaun Amanah JINM diperluaskan supaya turut mecakupi pembiayaan aktiviti akademik dan pelajar.

https://tncjinm.upm.edu.my/faildokumen

C1597468081