KEY PERFORMANCE INDICATOR | OFFICE OF DEPUTY VICE CHANCELLOR (INDUSTRY AND COMMUNITY RELATIONS)
» ABOUT US » KEY PERFORMANCE INDICATOR

KEY PERFORMANCE INDICATOR

Terdapat enam (6) Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM yang dikhaskan untuk skop JINM. Berikut adalah senarai KPI Skop JINM bermula tahun 2021:

Bagi menyokong pencapaian setiap KPI, berikut adalah pecahan bagi setiap KPI mengikut industri dan komuniti:

Updated:: 12/03/2021 [wanarlindiana]

MEDIA SHARING

BUKTTA6:19:32