Taklimat Penggunaan Sistem Perisytiharan Harta UPM Secara Online | PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)
» BERITA » Taklimat Penggunaan Sistem Perisytiharan Harta UPM Secara Online

Taklimat Penggunaan Sistem Perisytiharan Harta UPM Secara Online

 

SERDANG, 19 September 2019 – Taklimat Penggunaan Sistem Perisytiharan Harta UPM Secara Online telah diadakan oleh Pejabat Pendaftar selaku pembangun sistem dengan kerjasama Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) bagi memberi penerangan mengenai penggunaan sistem yang mula digunapakai dan dikuatkuasa kepada semua PTJ dan staf.  Tujuan sistem ini dibangunkan adalah untuk membantu memudahkan pengurusan perisytiharan harta staf di UPM.  Sebagai panduan, disediakan arahan pengguna kepada semua staf bagi membantu dan memberi lebih kefahaman untuk melaksanakan proses perisytiharan harta.

Tarikh Input: 24/09/2019 | Kemaskini: 24/09/2019 | wanarlindiana

PERKONGSIAN MEDIA

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1005
03-8941 4196
C1591452481