LIBATSAMA KOMUNITI | PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)

» LIBATSAMA KOMUNITI

LIBATSAMA KOMUNITI

Misi libatsama industri dan komuniti di universiti adalah untuk memastikan libatsama yang berkesan melalui pembinaan hubungan strategik yang akan menguntungkan kedua-dua belah pihak. Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC) UPM menerajui dan menyelaras rangkaian khidmat masyarakat untuk UPM dalam pelbagai bidang seperti pembangunan masyarakat, kemajuan pertanian, pengembangan keusahawanan serta perkembangan professional sejajar dengan permintaan dan keperluan negara. 

B1566736258