PELAN FUNGSIAN DAN ARAS | OFFICE OF DEPUTY VICE CHANCELLOR (INDUSTRY AND COMMUNITY RELATIONS)
» ABOUT US » PELAN FUNGSIAN DAN ARAS

PELAN FUNGSIAN DAN ARAS

NO. PROSES UTAMA OBJEKTIF KUALITI PETUNJUK PRESTASI SASARAN
1. Jaringan Kerjasama Industri Meningkatkan bilangan kerjasama strategik UPM-Industri Peratusan pencapaian jaringan kerjasama industri baharu daripada keseluruhan jaringan industri pada tahun semasa 5%
2. Jaringan Kerjasama Komuniti Menembusi sekurang-kurangnya 42 daerah daripada 147 daerah setiap tahun Peratusan pencapaian projek komuniti berdasarkan daerah dari keseluruhan daerah (seluruh Malaysia) pada tahun semasa 30%

Updated:: 11/01/2021 [wanarlindiana]

MEDIA SHARING

BUKTSAZ:18:57